Materialele dragate folosite ca resursă

Ozon Company - materialele dragate ca resursa

Materialele dragate folosite ca resursă

Este destul de ușor să privim dra­garea doar ca o simplă înlăturare a unor materii nefolositoare, care ne încurcă. Însă majoritatea materialelor dragate pot fi utilizate ca resursă, oferind semnificative beneficii financiare și ecologice, contribuind astfel la sustenabilitate regională și globală.

 

În urma operațiunilor de dragare, multe milioane de metri cubi de materiale sunt extrase din canale, bazine, lacuri, râuri, porturi etc. Obiectivele sunt clare și importante – optimizarea navigării, creșterea sau menținerea fluxului de apă, remedierea modificărilor produse în urma colmatării constante sau a unor fenomene meteorologice ocazionale, managementul și prevenirea inundațiilor –, însă gestionarea materiilor extrase reprezintă o provocare.

În ultimele decenii, în urma cercetărilor și a experienței practice, s-a ajuns totuși la concluzia că o bună parte din materiile dragate nu sunt deșeuri care trebuie îndepărtate. Chiar până la 90% din materiile dragate pot fi considerate „curate” și au potențialul unei refolosiri. Este nevoie de planificare prealabilă, dar poate fi găsită o soluție de tip win-win pentru părțile implicate, evitându-se astfel și posibile controverse în ceea ce privește abandonarea/depozitarea pe pământ sau pe mare.

Direcții de refolosire

Nu orice material poate fi refolosit cu ușurință și în unele cazuri este nevoie de tratamentul și separarea sedimentelor (soluție aplicabilă în special în cazul dragării la scară mai mare), însă majoritatea materiilor dragate își pot găsi destinații utile:

  • nămolul și argila moale provin de obicei din dragarea de întreținere, sunt în general bogate în substanțe nutritive și, prin urmare, pot fi folosite în scopuri agricole pentru creșterea calității solului, dar și pentru amenajări și dezvoltări zonale care au ca obiectiv îndesirea vegetației și încurajarea dezvoltării faunei sălbatice;
  • lutul consolidat (amestec sedimentar de argilă și nisip fin, ud), dacă conținutul de apă este scăzut, poate fi utilizat în scopuri tehnice;
  • pietrișul și nisipul sunt probabil cele mai valoroase resurse și sunt utilizate în mod obișnuit pentru amenajarea plajelor, recuperarea unor zone mlăștinoase și protejarea malurilor și zonelor de coastă;
  • piatra (variind de la cea moale, cum ar fi gresia, la roca dură, cum ar fi granitul și bazaltul) în funcție de mărime și cantitate, poate fi un material valoros de construcție;
  • materialele mixte sunt oarecum mai restrictive în ceea ce privește opțiunile de utilizare, dar pot fi folosite la rândul lor pentru pentru umplere sau îmbunătățirea unor terenuri.

 

Sunt și alte utilizări tehnologice posibile, de la folosirea pentru fundații de drumuri, diguri, movile, bariere împotriva zgomotului/vântului, până la stabilizarea terenurilor, acoperirea siturilor de depozitare a deșeurilor, izolarea siturilor de sedimente contaminate sau reabilitarea terenurilor din zone industriale dezafectate.

Totodată, refolosirea își poate găsi utilitate în acvacultură, piscicultură, recreere de habitate, relocări sustenabile de sedimente în zone în care procesele naturale au nevoie de ajutor sau chiar în proiecte recreaționale unde se pretează amenajări non-intruzive cu aspect natural.

 

Dragă cu aspirare și sistem de transport al materialului dragat pentru reutilizare într-o locație adiacentă

 

Abordarea holistică

Sunt multe țări (Japonia, Singapore, Olanda, Germania fiind câteva exemple) care reușesc o refolosire eficientă a materialelor dragate, procentul ajungând deseori la peste 90%. La acest succes contribuie și faptul că banala debarasare presupune costuri tot mai mari (din lipsa spațiului disponibil sau în urma reglementărilor restrictive), dar și grație prioritizării sustenabilității, însoțită de inițiative legislative și programe de promovare.

Dacă refolosirea materialelor rezultate din dragarea la scară mică este relativ ușor de realizat, deseori chiar pe terenurile adiacente (agricole, mlăștinoase etc.), reutilizarea pe scară largă a materialelor dragate presupune planificare detaliată și un context favorabil.

În mod evident este nevoie și de susținere la nivel administrativ, statal, regional, local… prin legislație, reglementări și campanii de informare. Proiectele importante trebuie să fie evidențiate ca exemple de bună-practică și se pot iniția programe care să ajute la găsirea de clienți/destinații pentru materialele dragate – nu tocmai o sarcină ușoară, în special când se operează cu resurse limitate.

Amplasarea și eliminarea materialului dragat rămân puncte dificile de discuție în planificarea unui proiect de dragare. Există și constrângeri, totuși abordarea materialului dragat ca resursă, crearea unei strategii și găsirea unei destinații adecvate duce de obicei la situații avantajoase din punct de vedere economic și ecologic. Rezultatele unei astfel de abordări integrate merită efortul.

 


Ozon Company propune o serie de utilaje și echipamente pentru dragarea la scară mică, specializate sau multifuncționale. Poți vedea aici drage, împingătoare, barje și alte nave tehnice, iar aici utilaje amfibii capabile să execute operațiuni de dragare și decolmatare.

Un articol despre dragarea la scară mică, tehnicile de dragare și echipamentele folosite poți citi aici.


 

Imagini: Matthew J. Thomas – stock.adobe.com; Ruud Morijn – stock.adobe.com; Conver B.V.