Gestionarea vegetației excesive din canale și de pe maluri prin metode mecanice

Cositoare laterală Votex Roadmaster 02S

Gestionarea vegetației excesive din canale și de pe maluri prin metode mecanice

Vegetația excesivă poate fi controlată, redusă sau suprimată prin metode mecanice – cosire, tăiere, eliminare sau dragare – folosindu-se echipamente dedicate. Pe măsură ce buruienile cresc din nou, aceste lucrări se vor repeta, iar pentru zonele cu probleme speciale poate fi luată în calcul combinarea cu alte metode de control, menționate în articole precedente.

 

Utilaje și echipamente folosite în controlul vegetației

Sunt folosite echipamente specializate, în funcție de specificul terenului și al plantelor. Se pot face și intervenții locale, cu echipamente portabile, dar, în general, întreținerea pe malurile canalelor se face pe porțiuni mari, regulat, utilizându-se echipamente profesionale de capacitate mare. Printre acestea menționăm:

• cositori frontale sau laterale care se atașează pe tractoare – utile pentru partea plană de pe malurile canalelor;

• cositori laterale cu articulații care se atașează pe tractoare – practice atât pe suprafețele plane, cât și pe malurile înclinate;

• cositoare și cupe cositoare care se montează pe brațe articulate extensibile – practice pentru canale mai largi, cu maluri înclinate adânci, dar și pentru interiorul canalelor (vegetație acvatică);

• brațe articulate extensibile care se montează pe tractoare sau alte vehicule și care permit lucrări la distanțe chiar și de până la 7-8 metri – de acestea se pot atașa diverse echipamente specializate;

• echipamente atașabile pe brațe articulate – specializate pentru cosire, tundere, tăiere, tocare, încărcare, forfecare, apucare, distrugere, colectare, aspirare sau dragare;

• bărci cositoare (pe care se pot instala în multe cazuri mai multe tipuri de echipamente) – practice atât pentru vegetația acvatică, cât și pentru vegetația de pe maluri, în canalele mai late sau pe alte suprafețe de apă (râuri, lacuri);

• combine acvatice – utilaje plutitoare autopropulsate folosite pentru cosirea și colectarea atât a ierburilor cu rădăcini cât și a celor plutitoare;

• drage multifuncționale de dimensiuni mici/medii – practice pentru canalele mai mari (sau alte suprafețe de apă), când controlul vegetației presupune înlăturarea aluviunilor care favorizează creșterea excesivă a plantelor;

• utilaje amfibii echipate cu brațe articulate – pot acționa pe uscat și în apă, pentru diverse operațiuni de cosire, curățare, dragare, escavare;

• utilaje și echipamente de încărcare și transport sau de aspirare și transport (există și echipamente care permit executarea simultană a unor operațiuni – cosire/aspirare);

• alte echipamente folosite pentru distrugerea plantelor pe fundul canalelor prin tragere/discuire/plivire mecanică – operațiune care are nevoie de recoltarea ulterioară a plantelor și/sau rădăcinilor afectate;

Considerente generale legate de mentenanța vegetației

Iată câteva aspecte importante pentru lucrările de mentenanță a vegetației din și de pe malurile canalelor, digurilor și altor suprafețe de apă:

• Efectele operațiunilor mecanice de cosire/curățare au caracter temporar și trebuie executate cu regularitate, fie în urma supravegherii/observării directe, fie ritmic, pe baza unui plan prestabilit.

• În cea mai mare parte, vegetația tăiată nu poate fi lăsată la locul lucrării, deoarece poate ajunge (sau reajunge) în apă. Trebuie adunată și transportată, lucru care presupune logistică și costuri suplimentare, care trebuie luate în calcul.

• Vegetația eliminată ar putea fi folosită pe post de îngrășământ agricol sau ca hrană pentru animale.

• Dezrădăcinarea plantelor poate duce la eroziunea țărmului și la creșterea turbidității în corpurile de apă.

• Buruienile acvatice necesită o atenție specială pentru a se evita sau minimiza pe cât posibil lăsarea de resturi și fragmente.

• Majoritatea plantelor acvatice sunt plante perene cu porțiuni subterane din care care pot răsări noi lăstari și, în situațiile mai serioase, trebuie avute în vedere mai multe tipuri de operațiuni care să elimine/reducă inclusiv rădăcinile de pe fundul canalelor.

• Uneori malurile canalelor pot fi afectate de vegetație aflată la distanță considerabilă de canal (în special când este vorba de arbori cu ample rădăcini de suprafață).

• Ar putea exista diverse reglementări privind intervențiile mecanice. Nu sunt la fel de stricte ca în cazul altor tipuri de intervenții, dar ele trebuie studiate și respectate.

• Ca și pentru alte tipuri de lucrări de întreținere a canalelor sau vegetației din jurul lor, și pentru îndepărtarea mecanică a vegetației trebuie determinat dacă lucrarea are loc pe o proprietate privată, care poate implica informarea și acceptul proprietarilor. 

 

Considerente legate de gestionarea arborilor și arbuștilor

În cazul arbuștilor și copacilor, în special al speciilor cu sistem extins de rădăcini, tăierea și/sau îndepărtarea completă sunt abordări care trebuie să țină seama de câteva aspecte:

• Tăierea vegetației lemnoase și lăsarea cioturilor cu rădăcinile în pâmânt poate crea probleme în viitor. Rețeaua de rădăcini este în general extinsă și, pe măsură ce rădăcinile putrezesc, pot lăsa în urmă căi de infiltrare care pot afecta malurile canalului și eventuale amenajări sau clădiri adiacente.

• Scoaterea arbuștilor și a copacilor complet, cu tot cu rădăcini, dislocă volume mari de pâmânt și impun neapărat reparații, altfel apar probleme structurale, crește riscul de infiltrare în zona respectivă și riscul de colapsare a malului.

• Operațiunile ar trebui planificate într-o perioadă în care canalul a fost intenționat secat sau în care volumul de apă este în mod natural redus, pentru a preîntâmpina eventuale revărsări accidentale.

• Trebuie avut în vedere că un sistem extins de rădăcini poate trece de pe o proprietate pe alta, iar rezultatele eliminării lui pot afecta ambele proprietăți.

• Chiar și când nu se operează în arii protejate (rezervații naturale sau parcuri cu statut special), e posibil să fie întâlnite exemplare din specii protejate sau care formează un habitat natural pentru alte specii protejate (păsări, animale). Îndepărtarea lor ar putea avea nevoie de aprobări speciale.

 

Considerente legate de cosirea vegetației

• Cosirea periodică este esențială pentru a facilita obseravarea și identificarea problemelor structurale și/sau evitarea colmatării canalelor.

• Cosirea este importantă pentru integritatea terasamentului, dar și pentru calitatea solului și prevenirea creșterii buruienilor și înmulțirea rozătoarelor.

• Pentru maximum de eficiență, unde este posibil, trebuie avută în vedere și faza de dezvoltare a plantelor – de exemplu, înainte ca semințele să ajungă la maturitate pentru a crește buruieni noi.

• Trebuie avută în vedere și perioada anului – de exemplu se poate tunde mai scurt primăvara și vara, dar tunderea de toamnă sau în perioadele cu ploi abundente trebuie făcută mai înalt, astfel încât plantele să ofere rezistență maximă la eroziune.

• Trebuie evitată intrarea cu utilaje grele când solul este îmbibat cu apă, pentru a se evita crearea de șanțuri și afectarea structurii solului pe malurile canalelor.

Există mai multe metode posibile pentru controlul vegetației acvatice și a celei de pe malurile canalelor. Pe lângă cea mecanică, se pot face intervenții culturale, fizice, chimice și biologice. Intervenția mecanică presupune investiții inițiale în echipament, însă este ușor de pus în practică, eficientă și pretabilă la repetare fără să fie nevoie de pregătiri și condiții speciale de mediu. Intervenția mecanică dă rezultate imediat, dar nu are caracter permanent, motiv pentru care în zonele cu probleme mari cu vegetația excesivă trebuie luată în considerare combinarea mai multor abordări. 

Ozon Company este reprezentant oficial al companiior olandeze Conver BV, Herder BV și Votex BV, toate având expertiză în producția de utilaje și echipamente de înaltă calitate, specializate în mentenanța vegetației pe apă și pe uscat.
Poți vedea produse Conver aici, produse Herder aici, produse Votex aici .